Maya kalender
De oude Maya’s hebben over het einde der tijden meerdere voorspellingen gedaan. Volgens hun kalender zou de wereld op 21 december 2012 vergaan. Maar ze lieten ook ruimte voor meerdere interpretaties over het einde der tijden. Wanneer 21 december 2012 niet juist zou zijn dan was de volgende einde der tijden datum 21 augustus 2017.

maya-kalender.jpg

Eerdere voorspellingen
Onheilsprofeten van de meeste religieuze stromingen houden zich bezig met het voorspellen over hoe de wereld en daarmee de mensheid aan zijn einde zal komen. Het voorspellen van de eindtijd houdt gelovigen over de hele wereld al vele eeuwen bezig.

Zelfs de beroemde wetenschapper Isaac Newton had daar een fascinatie voor. Hij speurde vele jaren de Bijbel af op zoek naar aanwijzingen wanneer het einde der tijden zou aanbreken. Een vaste datum heeft hij niet kunnen vinden, hij kwam niet verder dan dat de wereld zeker niet voor 2060 zou vergaan. Dat geeft ons nog en beetje respijt.

isaac-newton-a-man-may-imagine.jpg

De kampioen onder de onheilsprofeten was de Amerikaanse radiopredikant Harold Camping. Hij begon in 1958 met leden zijn kerk: ‘The Bible Baptists’,de radio-omroep KEAR dat uitsluitend gospelmuziek en kerkdiensten uitzond. Het radiostation werd ondergebracht in de holding: 'Family Radio.' Inmiddels is Family Radio uitgegroeid tot een conglomeraat van honderdenvijftig radio- en tv-zenders.

27260938d1318463244-harold-campings-agai

Via numerologie kon Camping onomstotelijk kon bewijzen dat de wereld op 21 mei 1988 zou vergaan. Via zijn medianetwerk maakte hij dat wereldkundig. Onder zijn aanhang brak paniek uit, geld en goederen werden aan hem overgedragen.

Daarna voorspelde hij meermaals het einde der tijden. Op 7 september 1994, 21 mei 2011 en op 21 oktober 2011 zou de wereld onherroepelijk vergaan. Toen op 21 oktober 2011 niets gebeurde verklaarde Harold Camping een rekenfout te hebben gemaakt. De wereld zou na herberekening op 21 mei 2011 aan zijn einde komen.

Al zijn voorspellingen hadden tot gevolg dat gelovigen goederen en geld aan hem overdroegen. Mensen namen ontslag en menigeen pleegde zelfmoord. Toen ook op 21 mei 2011 niets gebeurde gaf Harold Camping er de brui aan, hij zou geen voorspellingen meer doen over het einde van de wereld. Door goedgelovigen die alles aan Harold Camping zijn kwijtgeraakt zijn tevergeefs vele pogingen ondernomen om hun giften terug te krijgen.

w_miller.gif

De predikant William Miller wist tienduizenden Amerikanen ervan te overtuigen dat de wereld voor 21 maart 1844 zou vergaan. Ook bij die voorspelling droegen mensen goederen en geld aan William Miller over.

Uiteraard gebeurde er niets waarop William Miller zijn berekening over het einde der tijden meermalen herzag. Hij verloor veel aanhang maar tot op de dag van vandaag zijn er gelovigen die in afgezwakte vorm nog steeds in zijn voorspellingen geloven. Ze noemen zichzelf de Zevende dag adventisten.

ef3bada3-f5f7-4b26-9f68-1a9b0c50700c?wid

Orthodoxe Joden zijn ervan overtuigd dat de wereld na 2240 zal worden herschapen. Na die datum breekt volgens hen een periode van eeuwig durende vrede en broederschap aan.

img016.gif

Ook Japan kent zijn onheilsprofeten. De sekte Aum Shinrikyo meende het einde der tijden te kunnen versnellen door terreuraanslagen. Sekteleden verspreidde saringas in de metro van Tokio waarbij twaalf mensen de dood vonden en honderden mensen ernstig ziek werden.

quote-if-the-bible-is-true-then-i-m-chri

Bekend is ook de dramatische gevolgen die de onheilsprofeten Jim Jones en David Koresh in gang hebben gezet. Met hun voorspellingen over het einde der tijden dreven ze tientallen volgelingen de dood in.


kr9TrGoChSY4Im6ZUFaLri8Kp0086eLw.png


Meestal wordt van mensen die in een doomsday geloven gevraagd om al hun Aardse bezittingen over te dragen aan de onheilsprofeet. Blijft de vraag wat de onheilsprofeet met het slijk der Aarde kan doen, tenslotte zullen ook zij met de wereld vergaan.

vroeger.jpeg

Leef goed en eventueel gelovig, maar wordt nooit goedgelovig