Exotische diersoorten voelen zich mede door de opwarming van de Aarde meer en meer thuis in Europa. Een wespensoort die tot zes centimeter groot kan worden - de Aziatische Hoornaar (Vespa Velutina) – die een bedreiging voor mens, fauna en flora vormt, nestelt nu ook in Nederland.

Eén van de grote gevaren van de Aziatische Hoornaar is zijn voorkeur om op honingbijen te jagen. De Europese honingbij is essentieel voor de bevruchting van bomen en planten en onmisbaar voor het voortbestaan van mensen, dieren en planten. De afgelopen jaren is het bijenbestand door nog onbekende oorzaak al flink teruggelopen en daar komt het dodelijke gevaar van de Aziatische Hoornaar nog eens bovenop. De Europese honingbij heeft in tegenstelling tot Aziatische honingbijen geen verdedigingsmechanisme tegen de Aziatische Hoornaar. Deze wespensoort gaat voor de opening van honingbijnesten ‘hangen’ en valt vertrekkende honingbijen aan. Op die manier kan een honingbijenpopulatie volledig worden uitgeroeid.

Daarnaast voeren Aziatische Hoornaars in zwermen aanvallen uit op de honingvoorraad van een bijenvolk waartegen de honingbijen geen verweer hebben.

Het gif van de Aziatische Hoornaar is nagenoeg gelijk aan die van Europese wespen. Een steek van ‘gewone’ wesp is buiten pijnlijk, ook levensbedreigend voor mensen die allergisch voor wespengif zijn. Normaal gesproken zal een gewone wesp niet steken, het is meestal een samenloop van omstandigheden waardoor iemand gestoken wordt. Een onverhoedse handbeweging, gaan zitten op plek waar zich een wesp zich bevindt en dergelijke, zorgen ervoor dat een wesp zijn angel ter verdediging inzet en het slachtoffer steekt.

De Aziatische Hoornaar gebruikt om dezelfde reden zijn angel. Er is wel een verschil in aanvalgedrag tussen de Aziatische Hoornaar en gewone wespen. De Aziatische Hoornaar is een humeurig beest die wanneer hij zich bedreigd voelt groepsgewijs aanvalt. Een slachtoffer kan daardoor tientallen steken oplopen die ook voor iemand die niet allergisch voor wespengif is, fataal kan aflopen.

Een kolonie Aziatische Hoornaars bevat al snel enkele duizenden exemplaren die in nesten hoog in bomen bivakkeren. Frankrijk heeft voor de bestrijding van de Aziatische Hoornaar een speciale drone ontwikkeld die radiografisch bestuurd naar het nest van de Aziatische Hoornaar kan vliegen om vervolgens het nest te injecteren met een bestrijdingsmiddel. Dat geeft wel aan dat het om een serieus probleem gaat.