Is borderline hetzelfde als hooggevoeligheid oftewel HSP? Immers borderliners en Hoog gevoelige mensen lijken erg veel op elkaar!Maar er zijn wel verschillen te constateren! Echter de naam - borderliner - heeft inmiddels een zeer onprettige en negatieve bijklank gekregen in de huidige maatschappij. Dit is naar mijn inziens onnodig kwetsend.................en had voorkomen kunnen worden als er met meer respect voorlichting was gegeven omtrent het fenomeen: borderline! Immers borderliners zijn over het algemeen psychisch/emotioneel beschadigde en verwonde mensen, die hierom niet gevraagd hebben. Bovendien zijn borderliners over het algemeen mensen, die vechten om te overleven...............en dat verdient enkel en alleen een diep ontzag.

Het is juist daarom een triest gegeven, dat borderliners tegenwoordig steeds vaker als 'gekken' worden getypeerd en sensitieve, hooggevoelige mensen als bijzondere (intelligente) karakters. Echter.............borderliners zijn vaak in hun diepste wezen gevoelige (intelligente) mensen en HSP-persoonlijkheden zijn vanwege hun sensibiliteit juist vatbaar voor zogenoemde: borderline-symptomen.

Naar mijn mening moet het woord 'Borderline' voorgoed uit het psychiatrisch handboek IV en V verdwijnen! Bij borderliners gaat het namelijk om hevige/heftige emoties, die niet (meer) op de juiste wijze gereguleerd kunnen worden. Denk bijvoorbeeld aan angst- en stemmingsproblematiek;en veteranen die in en door de oorlog een post traumatisch stress stoornis hebben opgelopen!

KzeR33WThlDdrIp7Wh4UtMLig79MWVoM.jpg

De overeenkomsten tussen Borderline en Hooggevoeligheid (HSP)

Er zijn inderdaad veel overeenkomsten tussen Borderline en Hooggevoeligheid (HSP).

De term Borderline had nooit bedacht moeten worden! Het etiket Borderline geeft een denigrerende kijk op een grote groep mensen, die tijdelijk in een bepaalde levensfase - hun emoties niet (meer) goed kunnen reguleren (bijsturen) als er sprake is van overprikkeling en aanhoudende stress-situaties. De mensen die gediagnosticeerd zijn met het etiket Borderliner.......................worden als het ware levend aan het kruis genageld, want in de volksmond worden ze de 'gekken' van de samenleving genoemd met soms als gevolg - uitstoting en isolement. Tevens worden Borderliners vaak niet serieus genomen en als - vreemde eenden in de bijt - behandeld. Echter in de praktijk zijn Borderliners vaak eerlijke en oprechte mensen, die geen blad voor de mond nemen. En dit wordt dan vaak als 'raar' bestempeld in een schijnheilige ( bedrieglijke) samenleving!??

Hooggevoeligheid wordt in de westerse wetenschap gezien als een karaktereigenschap en niet als een aandoening of een stoornis waar iets aan gedaan zou moeten worden. Vandaar dat het ook niet is opgenomen in het psychiatrisch handboek DSM-IV en DSM V (= het psychiatrisch handboek waarin de criteria van alle diagnoses van geestelijke aandoeningen en stoornissen staan beschreven)

Pas als een HSP-er vast loopt in zijn/haar leven komen ze terecht bij de GGZ en krijgt dan vaak de diagnose Borderline. Hoe komt dit??

Een Borderline- persoonlijkheid wordt gecategoriseerd met de volgende kenmerken:
- introvert
- op anderen gericht
- open
- gevoelig
- consciëntieus (nauwgezet, precies, oog voor detail)

- Intuïtie

Maar het intuïtieve vermogen kan soms verkeerd worden geïnterpreteerd, omdat de losgekomen emoties bij overprikkeling en stress-situaties vaak niet op een 'normale' wijze gereguleerd kunnen worden. Bij overprikkeling van negatieve (heftige) emoties wordt er soms een destructieve uitweg gezocht naar verlichting middels destructieve verslavingen als gevolg van de chaos, die ontstaat in het denkpatroon en in een tijdelijke verwarde emotionele beleving. Daarom is de juiste medicatie tegen bijvoorbeeld teveel angst noodzakelijk! Nu wordt nog te vaak naar alcohol en andere drugs gegrepen - met als doel heftige emoties te kunnen dempen. Misbruik van allerlei soorten drugs kan enkel en alleen leiden tot oncontroleerbare verslavingen, die leiden tot veel ongewenst sociaal gedrag en ernstige fysieke/psychische ziektes.

Borderliners overschrijden zowel in positieve als in negatieve zin hun grenzen.

AtaqFcyaXgTInSBk6DtrO83JsPaZfbO9.jpg

Tevens hebben de zogenaamde borderliners over het algemeen grote moeilijkheden met hun eigen grenzen aangeven................grenzen worden makkelijk overschreden zowel in positieve als negatieve zin.In positieve zin, zie je veel Borderliners - die zich wegcijferen/opofferen voor hun naasten en andere buitenstaanders .........................in de hoop op goedkeuring van de buitenwereld....waarnaar ze hevig verlangen. De oorzaak is vaak terug te vinden in een kindertijd...........................van weinig liefde (slechte hechting met ouders) en onvoldoende positieve goedkeuring! In negatieve zin overschrijden ze hun grenzen door destructieve verslavingen!!!

Het goede nieuws is, dat de Borderline- persoonlijkheid op latere leeftijd zijn 'ziekte' weet te overstijgen door zelfinzicht, zelfreflectie en zelfsturing...................en dan zien we plotseling een Hoog Sensitieve Persoonlijkheid (HSP) tevoorschijn komen.

Hooggevoeligheid kenmerkt zich volgens wetenschappelijk onderzoek door:

8X5xuvIpwZ08yzUaV7K6RWAfCrhS7O1E.jpg

-vaker introvert dan extravert
- op anderen gericht
- open staan voor
- gevoelig
- consciëntieus
- intuïtief-gevoelig.
Kan over het algemeen met de losgekomen emoties - als gevolg van overprikkeling - gevoelens redelijk reguleren en/of er positief mee dealen.Echter als de overprikkeling te lang duurt.......................kan een burn-out of overspannenheid ontstaan.Soms worden HSP-persoonlijkheden als Borderliner gediagnosticeerd als ze lijden aan destructieve verslavingen als gevolg van te langdurige stress-situaties.


Wat vertelt het psychiatrisch handboek over de zogenaamde Borderliner.

kn1cup9MLmV4g7h97yePLhjt5IIReXoU.jpg

 • Een diepgaand patroon van instabiliteit in relaties en verplichte, betaalde arbeid;
 • Het zelfbeeld is vaak zwak en beschadigd wat zich vertaald in minderwaardigheidsgevoelens;
 • Er is sprake van heftige emoties en van duidelijke impulsiviteit; beginnend in de vroege volwassenheid en kan tot uiting komen in diverse situaties;
 • En voldoet aan 5 of meer van de volgende 9 criteria:
  • sterk wisselende stemmingen;
  • krampachtig proberen te voorkomen om in de steek te worden gelaten;
  • een patroon van instabiele en intense relaties met anderen, gekenmerkt door overmatig idealiseren en kleineren (zwart-wit denken: iemand is geweldig of waardeloos);
  • identiteitsstoornis: een aanhoudend wisselend zelfbeeld of zelfgevoel;
  • ***Impulsiviteit met negatieve gevolgen voor zichzelf op minstens 2 van bijvoorbeeld de volgende gebieden:
  • 1.Geldverspilling;
  • 2.Veel wisselende seksuele contacten;
  • 3.Middelenmisbruik op het gebied van alle drugs;
  • 4.Roekeloos rijgedrag;
  • 5.Eet- en vraatbuien;
  • 6.Terugkerend destructief gedrag zoals pogingen tot zelfdoding of zelfverwonding;
  • 7.Een chronisch gevoel van leegte;
  • 8.Ongepaste, intense woede of moeite boosheid te beheersen (driftbuien, aanhoudende
   woede en/of herhaaldelijke vechtpartijen);
  • 9.Voorbijgaande, aan stress gebonden paranoïde ideeën of ernstige dissociatie.
  Ja, ja u raad het natuurlijk al bij het lezen van de vele kenmerken van een borderliner! Namelijk het gegeven, dat volgens het psychiatrisch handboek IV en V het in de hele wereld wemelt van (gestoorde) borderliners..........ook dicht bij huis, zoals familieleden, politiek, bedrijfsleven, hulpverleners, politie.........................ik denk nu zelfs even aan de Amerikaanse presidentskandidaat: Trump. Bovendien denk ik meteen aan de vele gevluchte kinderen - die woest van hun ouders worden gerukt en er geen sprake kan zijn van een veilige hechting en goede verzorging. En de mensen uit oorlogsgebieden lijden meestal aan een post traumatisch stress stoornis. Door de bezuinigingen op de zorg.........zie ik enkel en alleen een toename van...........................!!! Zie reactie van een van mijn lezers!Boukje Walstra Wat ik erg jammer vind, is dat mensen geneigd zijn, zich zelf te identificeren met dit soort etiketten, door een ander op hen geplakt. En dan niet verder kunnen kijken naar wie ze nog veel meer zijn als mens. En ook 'vooroordelen' van hulpverleners, kunnen heel erg (negatief) meespelen. In de behandeling (c.q bejegening).Vind ik niet meer leuk · Beantwoorden · 1 · 21 uurMartha de VriesMartha de Vries Ik ben het volledig met je eens! Etiketten plakken is het meest destructieve drama van deze tijd! x

Volgens de GGZ komt het borderliners-fenomeen bij mannen en vrouwen - even vaak voor. Vrouwen komen vaker terecht bij de GGZ; mannen vaker in de verslavingszorg of belanden in de gevangenis of worden opgesierd met een justitiële enkelband.

Nota bene!!Omdat veel gedrag bij pubers en jongvolwassenen als normaal wordt gevonden en meestal gerelateerd wordt aan de leeftijd, heeft men regelmatig niet door, dat er weleens sprake zou kunnen zijn van borderline-gedrag, en wordt de diagnose pas vaak op latere leeftijd (tussen 20 en 30 jaar) vastgesteld. Dan valt de chronische instabiliteit (geen langdurige relatie hebben, vaker arbeidsongeschikt) meer op!!!!!!!!Borderliners groeien over hun ziekte heen als ze ouder worden.....................en de symptomen verdwijnen grotendeels.

Bij mensen van 50 jaar of ouder komt borderline in verhouding minder vaak voor; je groeit er dus meestal wel over heen.

Na het 30ste jaar stabiliseren borderliners zich vanzelf (met of zonder therapie), al blijven ze gevoeliger voor psychische klachten.

Mensen met Borderline vinden zelf dat ze over het algemeen slecht functioneren en dat ze zich slecht aan kunnen passen in allerlei situaties! Dit is hen helaas aangepraat/ingepeperd door hun omgeving en hulpverleners!

Wat verstaan westerse wetenschappers onder Hooggevoeligheid (HSP)?

Hooggevoeligheid is anno 2016 eindelijk erkend door de westerse wetenschap.

Harde geluiden, grote mensenmassa’s, onderhuidse spanningen; bij hooggevoelige mensen komen dit soort ervaringen harder binnen dan bij anderen. 20% van de mensen wordt met deze eigenschap geboren. Dankzij nieuw wetenschappelijk onderzoek wordt hooggevoeligheid steeds meer erkend.

De laatste jaren is er veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar hooggevoeligheid. Het toonde aan dat het hier niet gaat om ‘iets dat tussen de oren zit’, maar dat de verwerking van prikkels in de hersenen bij hooggevoelige mensen daadwerkelijk anders verloopt. De Vrije Universiteit Brussel organiseerde vorig jaar voor het eerst een wetenschappelijk congres, waarin de resultaten van de onderzoeken werden besproken. Na de alternatieve therapeuten erkennen nu ook steeds meer huisartsen, psychiaters en psychologen dat hooggevoeligheid bestaat. Hooggevoeligheid is geen stoornis of aandoening, maar een persoonlijkheidskenmerk of een karaktereigenschap. Ongeveer 20% van de mensen wordt ermee geboren.

Test jezelf

Voor veel mensen valt het kwartje als ze ontdekken dat ze hooggevoelig zijn. Het is vaak een hele geruststelling dat er een naam is voor hun ervaringen. Een test die vaak wordt gebruikt om hooggevoeligheid aan te tonen, komt uit het boek van Elaine N. Aron, ‘Hoog Sensitieve Personen’. Deze test vind je ook op de site van het HSP Centrum in Den Bosch, via www.hspcentrum.nl/faq

Vaak hebben mensen in het begin last van hun hooggevoeligheid. Ze ervaren de prikkels die ze uit hun omgeving oppikken, intenser dan anderen. Dit kan snel leiden tot overprikkeling. Als deze vorm van overbelasting te lang duurt, kan dit zelfs leiden tot een burn out of overspannenheid. Goede informatie en begeleiding kunnen helpen bij het ontdekken van de positieve kanten. Hooggevoeligheid is namelijk ook een kracht! Zo nemen HSP-ers (Hoog Sensitieve Personen) meer details waar, doorzien ze structuren sneller en zijn ze erg goed in het afstemmen op de ander. Het is een prachtige eigenschap, die je veel kan brengen.

De Vrije Universiteit van Brussel werkt op dit moment aan een meer wetenschappelijke en uitgebreidere test. De onderzoeken zijn nog in volle gang. Volgend jaar staat er een wetenschappelijk congres op de planning in Nederland over hooggevoeligheid. Veel mensen zijn blij dat de wetenschap zich heeft gebogen over dit fenomeen. Door deze aandacht krijgt hooggevoeligheid erkenning en kan steeds beter worden ingezet als een kracht.

Conclusie van ondergetekende: Het grote verschil tussen Hooggevoeligheid en Borderline is hiermee grotendeels beschreven. Overprikkeling bij Hooggevoelige mensen kan leiden tot overbelasting en als deze overbelasting te lang duurt, kan dit leiden tot een burn-out of overspannenheid. Is er sprake van destructieve verslavingen als gevolg van de burn-out...........dan ziet men Borderline-kenmerken, die echter een andere oorsprong heeft.

Bij een Borderliner is het hoofdprobleem, dat de binnengekomen overprikkeling niet op de juiste wijze - emotioneel gereguleerd - kan worden. Bij een teveel aan emoties dreigt de Borderliner stuurloos te worden en vervalt vervolgens gemakkelijk in bovengenoemde destructieve gedragspatronen. De term Borderliner is daarom onjuist...........want het betreft namelijk: het niet goed kunnen reguleren van negatieve binnendringende emoties. Dit niet goed kunnen reguleren van emoties is te herkennen aan bijvoorbeeld: angstproblematiek, neurotisch gedrag, post traumatisch stress syndroom, (langdurige) verslavingen, laag zelfbeeld met de bekende gevolgen van dien.

5igBS19R8YVrGrRpBHb8pHlu1GgPl4ag.jpg

Groetjes, Janne-Martha de Vries.