9QSFAqvH16VL2Wy1UYcKX2IVDowzAQRf.jpg


Wij worden door de overheid aangemoedigd om elkaar aan te spreken, maar tegelijkertijd worden we gehinderd door betreurenswaardige gebeurtenissen die duidelijk getuigen van angst voor de ‘ander’. Heeft het iets te maken met het politieke zelfbeeld: open en loyaal?

Bij "open" wordt vaak gedacht aan een grote bek "open" trekken. En "loyaal"..? Vul het zelf maar in.
Is angst voor een ander een illusie dat uit een slecht sprookjesboek komt? Sorry dat ik het zeg, maar hebben wij als mensheid er niet zelf voor gezorgd dat wij, dankzij politiek en media, deze hersenschim van angst als realiteit zijn gaan aanvaarden?
Het wereldnieuws wordt al tijden overschaduwd door gebeurtenissen die duidelijk appelleren op de angst voor die ‘ander’.

Soms zijn er van die berichten waarvan het bloed je in de ogen springt. Berichten waardoor je in blinde woede om je heen zou willen meppen om daarna de voordeur open te gooien en snoeihard: “Hou op met die verdomde angstzaaierij”, door de straat zou willen brullen.
Maar omdat anderen daar bang van worden, loop je de kans om als verward persoon te worden afgevoerd.

Hebben wij niet de kracht om van de ‘vrijwaring van angst’ een feit te maken? Ja zeker wel!
Er zijn voorbeelden (en beelden) genoeg om daar uit te putten. De voorwaarde is dan wel dat wij ons hart laten spreken en niet de kunstmatige, gefingeerde ‘angst’ die ons door de media wordt ingegeven! Zeker niet nu niemand meer echt weet wat waar is en wat niet.
En als niet meer achterhaalbaar is met welke omkering van de feiten we in berichtgeving te maken hebben, moeten we ons verlossen van de collectieve neiging om 'gezag en media' zomaar klakkeloos te (blijven) geloven.

Moeten wij dan dieper achter het scherm gaan graven naar de oorzaken van de nieuwsberichten, nieuwsbeelden en internetberichten? Daar is geen beginnen aan!
Of wij ooit in staat zijn een andere ‘nieuws-emancipatie’ op gang te brengen?
Dat is nog maar zeer de vraag. Want zolang er op Facebook, Twitter, enzovoorts, allerlei bangmakend ‘fakenieuws’ op het internet wordt gegooid, ben ik bang dat we ons op den duur moedeloos en murw afwenden van deze wereld van nieuwsmanipulatie en politieke deceptie……..!

Theun50, 2017.

__________________________________________________________________________________________

(advertising)

4TesN3RHeXHQXhhxlbmxzenpOimeOn8R.png


__________________________________________________________________________________________


yCCtw7XdwXX3RdBgdGIOtGzvWssyoGoo.jpg