Balancerend over smalle pad van het leven

Zoekend naar vaste grond en steun

Gaan we voetstap dagelijks verder

Langs rivieren, rotsen of ravijn

Bij voor of tegenspoed


Zo nu en dan dwalend, dan zeker wetend

Waarnemend de bermen van het pad

Struikelend of mijden de kuilen

Volgend de richting naar één doel

Naar het eind, de horizon.

_____________________

(advertising)

iblhlMY9vCmWg0JhTxcQNV3XAHFdL4nM.png

_____________________


qd2pbrPlQBwI1xd3JKXpHHx0YFTjD0JW.jpg