KNpIivMgIQseG04ATjICEAAOlewgNgdr.jpg

Blindelings ga ik door de laan der nevelen

Voetstaps tastend naar het pad der wijzen

Ontwaar bomen als mistige schimmen rijzen

Die bedreigend boven mijn hoofd prevelen


Laat mij slechts leiden door mijn intuïtie

Geen vermoeden waar ik ooit stranden zal

Bereik ik de top of kom ik eerder ten val

In wanhoop beraad ik mij op mijn positie


Waar vind ik eens het eind der nevelingen

Een zicht tot de horizon over verre velden

Een land waar geslachten over vertelden

Waar de zon altijd schijnt en vogels zingen.


____________________

(advertising)

bsz0IWz2TKUhuo17NFwKkgIC3STX3BdX.png

____________________

QDha8BhwvgwG3N9vIKNHVXeUV0CRbYzN.jpg