SCHRIJFLAND stopt ermee en ik kan wel stiekem janken! Voor mij is het schrijven van spontane artikeltjes op een schrijverssite voorgoed voorbij.Op verschillende schrijverssites kom ik bewust niet meer vanwege een heersende 'pestcultuur' - of je moet aan zoveel eisen voldoen, dat de spontaniteit nog ver te zoeken is. Ik baal en huil tegelijkertijd!

Er zijn verschillende redenen, dat SCHRIJFLAND gaat stoppen, maar deze ga ik niet benoemen, want dat laat ik over aan onze (mijn) geliefde initiatiefnemer en bouwer Sr. Jack Hage van genoemde schrijverssite. Toen ik een email bericht ontving met de aankondiging dat SCHRIJFLAND uit de ether wordt gehaald, voelde ik mijn maag draaien en tranen prikten in mijn ogen. Een gevoel van onmacht en schuldbesef, omdat ik de afgelopen maanden weinig initiatief getoond heb om interessante, leuke, creatieve en/of onbenullige artikels te schrijven; dit vooral vanwege ernstig tijdgebrek.

Mso1T8KaTBcNC2ytWpAy4K6yCXAwTYtq.jpg

Ik neem nog even geen afscheid

Want ik zit nog vol met zelfverwijt

Ik zou SCHRIJFLAND graag willen redden

Maar tijdgebrek maakt hiermee korte metten


Angst en onzekerheid; 't gaat te keer

Schrijven was en is mijn 'geluksleer'

Goodfeel-happy werd mijn grote ding

Eindelijk herkenbaarheid wat ik ontving


Het was vechten tegen de bierkaai

En wat rest is een lief woord en 'n aai

Over de bol van... Jack en zovele vrienden

Verliezen dragen en soms wéér ontvrienden.


Opnieuw onzeker; wordt stil gezwegen

Gaan we verder op verschillende wegen

Soms is uitwaaien het beste recept

VAARKRACHT voor Sr Jack Hage met RESPECT.

NY2K9lTywzdr0rZh1huBT3uhVY5I1ns9.jpg

Auteur: Janne-Martha de Vries.