Berichten in de categorie

Religieuze Poëzie


psalm 37

psalm 37 psalm 37 steeds gevraagd wordt te spreken met woorden van liefde begrip en tederheid hoe lastig ook die ander steeds gevraagd wordt te spreken met woorden van waarheid een confrontatie mag die ander mag wakker worden steeds gevraagd wordt te spreken met stilte en luisteren om te ontvangen hoe pijnli... lees verder →

psalm 36

psalm 36 psalm 36 waar de bron steeds geeft uit de naam van liefde is het leven heilig puur en zo natuurlijk heb alles lief grote woorden in soms kleine daden als een knipoog, ik zie jou alles heeft zijn deel in winst en verlies de liefde laat voelen dat de grote liefde bestaat (copyrights, ameen, 2017) lees verder →

psalm 34

psalm 34 psalm 34 waarin de liefde in de liefde de harten weet te openen verbazing en open monden gesproken wordt er en eerlijk gehoord alles wordt ontvangen en vergeven waar mogelijk liefde in de liefde als een huis van eerlijkheid pijn wordt niet meer verborgen haat wordt veranderd in samen en meer gedrage... lees verder →

psalm 32

psalm 32 psalm 32 soms is het lastig echt simpel te erkennen ik heb fout gedaan ik had het anders moeten doen de schaamte van het geheim delen en open zijn om te erkennen, ja, het is ik had het anders moeten doen de schaamte voorbij eerlijk naar binnen buiten ontvangen zelf verantwoordelijk zo leer ik weer l... lees verder →

psalm31

psalm31 psalm 31 klagen heeft geen zin dat heb ik reeds geleerd zelf vragen om hulp als ik dat nodig heb boos zijn, goed om te voelen ik draai het weer om in acceptatie, vergeving als dat kan ik ken mijn waarheid, leer die van de ander ook steeds weer terug naar die onuitputtelijke bron die kracht, zonder o... lees verder →

psalm 30

psalm 30 psalm 30 dankbaar voor de hervonden vreugde ik ben gevonden ik heb gevonden het stroomt weer liefde door het lichaam het treuren heb ik afgelegd om dat daar nu de tijd voor is wonden genezen vergeven waar ik kan de nieuwe dag begint hoor de vogels hoor de stilte in het ruizen van het bos heel in al... lees verder →

psalm 29

psalm 29 psalm 29 waar over de wateren de stem klinkt als een bries zo zacht en teder klinkt de liefde met haar stem een fluistering, zachter dan de mijne weet waar je thuis is zonder ruis, mits of maar een huis dat is de liefde alleen, samen of allen, thuis (copyrights, ameen, 2017) _____________________ (a... lees verder →

psalm 28

psalm 28 psalm 28 waarin de kleine liefde zorgt voor zon en regen voor dat extra op ieder moment een moment van bezinning en reflectie om te weten waar je staat in tijden van droef en heftig als een gebaar, neem je tijd voel en bezin naar de volgende daad zorgt de grote liefde als het thuis in huis overal wa... lees verder →

Vrede ligt over de horizon

Vrede ligt over de horizon Tot ver over de horizon schijnt ‘t licht Dat overal liefde en vrede brengt Zich zonder dat wij vragen tot ons richt En ons duister met zachte glans vermengt Een zachte stem die ons noodt te komen Roepend vanachter verre horizon Die ons vraagt om niet te blijven dromen Maar te komen tot de levensbr... lees verder →

psalm 26

psalm 26 psalm 26 door alles heen gevonden ik ben gevonden ik heb gevonden zo valt alles samen een huis, het huis thuis, daar wil ik zijn het is de liefde zo verbonden ik zoek de stilte op uit dankbaarheid zo geborgen, zo diep intens als een fluistering de woorden ik behoor je toe (copyrights, ameen, 2017) _... lees verder →