Voorwaarden Schrijfland (schrijf.land)

Schrijfland is een schrijverssite waar schrijvers, hobby schrijvers of aankomende schrijvers hun verhalen of poëzie kwijt kunnen.
Deze site is in aanbouw en wordt door meerdere gastschrijvers al gebruikt. Ook zal er door meerdere gastschrijvers meegekeken worden naar verbeteringen en kwaliteit. U kunt uw verhalen in verschillende categorieën plaatsen. Het gebruik van deze site wordt zo simpel mogelijk gehouden. Ook in de toekomst. Zelfs bij functie- uitbreidingen zal de aandacht voor ‘simpel’ hoog blijven. Op Schrijfland is er ook ruimte voor ‘beeldende’ verhalen zoals fotoseries of uw verhalen belichten door foto’s of tekeningen.

*

Het kopiëren van teksten en / of foto's welke u van anderen gebruikt is alleen mogelijk met toestemming van de eigenaar. Ook zal er dan bronvermelding moeten plaatsvinden. Schrijft u over eigen producten en eigen intellectuele eigendommen dan mag u gewoon reclame maken of promoten.

**

Pornografische afbeeldingen en overig pornografisch materiaal worden verwijdert.
Erotisch 'getinte' verhalen welke van menselijke waarde zijn en niet als grof bedoeld mogen geplaatst worden in de categorie 18+. Is iets echter tóch te grof dan zal dit ook zonder verdere uitleg verwijderd worden. Wij vertrouwen ook op de meelezende achterban en op een ieders gezond verstand. Mede omdat er tegenwoordig ook een ‘jeugdhoek’ op Schrijfland is en kinderen hier ook mogen schrijven en kunnen (mee)lezen lijkt ons meer uitleg niet nodig.

***

Ook grove woorden (vloeken) en beledigende teksten worden verwijderd. Opmerkingen of stukken welke het gevoel van een schrijverssite niet vertegenwoordigen worden verwijderd of mogelijk de schrijver. De wens is om Schrijfland als een schrijverssite te gebruiken waar ook ‘enige’ kwaliteit een belangrijk punt is. Natuurlijk is niet iedereen Neerlandicus of een talenwonder. Maar er is best verschil tussen iets wat gewoon niet kan, of niet past of iets wat gewoon mooi alsmede oprecht is- ook al is het door een hobby schrijver geschreven. Ook lezers van buitenaf mogen bij ‘bepaalde’ teksten geen negatieve of onbegrijpelijke zaken tegenkomen. Een verhaal of poëzie moeten voor een ieder te snappen zijn.

****

Schrijfland is ook geen site voor rancune verhalen. Wél mogen maatschappelijke knelpunten en wantoestanden op een nette manier, zonder daarbij derden, individuen, of slachtoffers te beschadigen geplaatst worden. Hier zal ook de wetgeving inzake privacy tegen het licht gehouden moeten worden.

*****

Schrijfland kent (nog) geen uitbetalingssystemen. Zodra Schrijfland volledig is uitgebouwd en technisch verder is zal dit veranderen. Gebruikers zullen hier t.z.t. bericht over ontvangen. Totdat er een plaatsing verdeling is (automatisch) zodat er maximaal twee stukken van één schrijver te zien zijn achter elkaar vragen we de schrijvers zelf even op te letten niet meer dan twee stukken achter elkaar te zetten. Dit heeft ook nog een andere positieve reden voor later.
Laten we eerst maar eens positief verder bouwen aan de site en leuk schrijven! Veel schrijf- alsmede leesplezier gewenst.

Met een hartelijke groet,
Jack Hage Sr.

Schrijfland is onderdeel van Jack Hage Media B.V.
www.jackhage.nl